Kedves látogató!


Szeretettel köszöntöm a Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola honlapján!

A XXI. század munkaerőpiacán leginkább az olyan munkaerőre van szükség, akiben van csapatmunkára való készség, kreativitás, problémamegoldó készség, jó kommunikációs képesség és megfelelő munkamorállal rendelkezik. Ezeket a képességeket pedig a koragyermekkori szakaszban lehet a leghatékonyabban elsajátítani.

A mi településünkön egyetlen iskola van és minden évfolyamon egy-egy osztály működik, így az osztályokban megtalálhatóak a jó képességű, tehetséges tanulók, de a gyenge képességű, felzárkóztatásra szoruló gyerekek is.

Gyermekszereteten alapuló gyermeki jogokat tiszteletben tartó pedagógiát valósítunk meg. A kulcskompetenciák fejlesztése az oktató-nevelő munka alapfeladata. A tradicionális tantárgyszerkezetben az évszázados iskolai munkarendben, a tanulási aktivitást nélkülöző tanulásszervezési eljárásokkal működő iskola nem kedvez a szemléletváltásnak. Szükség van az iskola hagyományos működési mechanizmusának átalakítására, differenciáltabb, hatékonyabb tanulásszervezésre, eredményesebb nevelésre. Ezen tények tudatában határozott úgy az iskola vezetősége, hogy helyi szinten is szemléletváltásra van szükség. Vezetőként arra törekszem, hogy kollégáimat arra ösztönözzem, hogy az osztálytermekben ne irányítói, hanem mediátori, partneri szerepet töltsenek be, a tanulók érzelmeit fogadják el és rugalmas tér- és időhasználatra törekedjenek. Az elmúlt években megismerkedtünk a kooperatív technikákkal, a projekt módszerrel, a tanulás tanítása és a DALTON módszerrel is. Igyekszünk elsajátítani az IKT eszközök helyes használatát. A továbbképzésen túl a belső tudásmegosztást is szívesen alkalmazzuk. Műhelymunka során az IKT eszközök hatékony használatát, a projektmunka hatékonyságának növelését és az élménypedagógia megvalósítását tűztük ki célul. Az egymástól tanulás elve alapján megismerkedtünk a Redmenta, a MozaBook, a WordWall, a KAHOOT! és a LearningApps programok használatával, törekszünk saját készítésű interaktív tananyagok készítésére. Ezeket az eszközöket, alkalmazásokat szívesen használják nevelőink és tanulóink a tanórákon és távoktatás során is. Igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni, hogy korszerű eszközöket biztosítsunk és magas szintű oktató-nevelő munkát végezzünk.

A TEMPUS Közalapítvány által meghirdetett uniós pályázat kapcsán részt vettünk az iskolai együttműködések projektekben. Lehetőség nyílt más országok (2010-ben Olaszország, Törökország, Szlovákia, Portugália) kultúrájának megismerésére, az együttműködési készség fejlesztésére, a nyelvi és a digitális kompetenciák magasabb szintre emelésére. 2012-ben iskolánk elnyerte az „Innovatív iskolák fejlesztése” TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0986 című pályázatot. A pályázat révén modern oktatástechnikai eszközöket szereztünk be, szakmai szolgáltatásokat vettünk igénybe, közös egészségmegőrző és a nemzeti kultúra megismerését szolgáló rendezvényeket szerveztünk meg.

2016-ban elnyertük az Ökoiskola címet. 2017-ben pedig sikeresen pályáztunk a Határtalanul programra, mely során a 7. osztályosaink meglátogathatják a külhoni magyarlakta településeket.

Örömmel számolhatok be arról is, hogy az EFOP-4.1.3-17-2017 pályázati kiírásra a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ sikeresen pályázott. Az így megvalósított fejlesztés eredményeként a tanulók és a pedagógusok a kornak megfelelő, korszerű, egészséges környezetben lehetnek részesei a tanítás-tanulás folyamatának. Emellett megújultak a tantermek berendezései.

Rendelkezünk modern táblagépekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy egy időben egy teljes osztály fejlessze digitális kompetenciáját. Tanulói notebookok és classmatek segítségével színesítjük a tanórákat. Központi fejlesztés eredményeként épületünk teljes egészében rendelkezik wifi lefedettséggel.

A megújult tárgyi feltételek mellett nevelőtársaim igyekeznek magas színvonalú munkát végezni és tartalmas szabadidős tevékenységet biztosítania a gyerekek számára. Szakmai felkészültségük nagyon alapos, teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek. A mindennapokon arra törekszünk, hogy gyermekeink jól érezzék magukat ebben az iskolában.Makóné Oláh Erzsébet
intézményvezető